onsdag 9. april 2008

familie endringer!

det har blitt mer av skilsmisser og ste foreldere og ste søsken.. fler barn bor kun med mor eller far og i forster hjem. før var det mer sånn att foleldere holdt sammen!
men jeg tror disse endringene kan gjøre barna mer vitene og sterkere.. de har da hvert gjennom endel og lært mye nytt. de får ett breere nettverk..

onsdag 2. april 2008

brukermedvirkning!


Hvor mye får barn være med å bestemme?
Fritidsklubb:
her er det skole elver som går og her bestemmer man hva man vil gjøre og hvem man vil være med selv. Samtidilg som de voksene er der for å passe på att alt går bra, att det ikke blir krangling osv.
Klubbarbeidernes rolle blir mer og mer tilbake trukket desto eldere klubbrukerne blir. Klubbarbederne er der for å holde rammer i klubben og holde de vigtigste reglene i orden.
Men en viktig oppgave de har er og hjepe til og løse konflikter som ofte oppstår i mellom gjenger i ungdomsmiljøet.
Medbestemmelse i barnehagen:
barn i barnehegen skal få muliheten til å gi utrykk for sitt syn på hverdagen. Dette må man se i sammenheng med barnas alder og utviklingsnivå. Barna i barnehagen har en veldig struktureret værdag de får alltid beskjed om hva og når de skal gjøre ting men får også være med å bestemme hva de skal gjøre i fri lek og foreksempel hva de vil gjøre dagen etter, hvilke sang de skal synge og hvilke regler de vil si. Grunnen til att barna i barnehagen alltid vet hva som skjer og hva de skal gjøre er for att de skal føle en trygghet og samvær.
Overgang fra barnehage til Skole/SFO:
dette er en stor overgang for barna strukturen, oppdelingen og innholdet i skoleværdagen og på SFO representerer noe nytt for eleven. Skole/ SFO vil være større enheter det vil være en større aldersforskjell der alle barn fra 6-12 år går på samme skole. Barna vil da gå fra en veldig strukturert værdag til en mer uvoversiktelig værdag, noe som kan være skummelt for barnet, det er mange nye mennesker og barnet må lære og sosialisere seg på en bredere måte. Barna vil også danne seg ett sterkere nettverk og komme inn i “gjenger”.
Men etterhvert som barna vender seg til den litt større værden blir de trygge og får som oftest gode nettverk.
I klasse rommet kan man inngå tiltak for att barna skal bli fortere trygge og skape ett godt nettverk i klassen, noe som er viktig for da har barnet uansett noe trygt og komme til, barnet kan da være med å bestemme klasse regler osv.

torsdag 27. mars 2008

hva er mobbing?

Mobbing er en negativ handling du utfører på en annen person gjentatte ganger.
Du kan forklare mobbing ved att det er en sterk form for erting, bare att du mener det slemt istede for å le av det som du gjerne gjør med erting.
Når du mobber noen mener du det slemt og den som blir mobbet synes ikke dette er morsomt i det hele tatt. De som vil bli mobbet føler seg alene og triste og blir ofte depresive, urolige og ensomme.
-Detfinnes fysisk, psykisk mobbing og sosial mobbing.
-De som blir mobbet får det ofte vanskeligere vidre i livet.
-Det finnes langvarige og kortvarig mobbing. Lanvarig kan føre til helse skade
-det att amn påfører andre skade og ubehag over lengrere tid er mobbing.

litt om drama

ordet drama betyr handling, det er det handlingen som skjer rett foran øynene våre.
Ett drama består av replikker. Dette kan foregå i enveis kommunikasjon eller toveiskommunikasjon.
Gjennom replikker blir personene presentert og sett i en rolle.
Det finnes flere typer drama:
tragedie.
Satire. (kritiserer eller gjør narr av forhold i samfunnsliv eller privatliv)
komedie.
Hørespill. (radio eller muntlig)
sketsj. (humor)
de yngste barna kan delta i sangleker og bevegelse leker gjennom disse lekene kan barna gå inn i enkelte roller.
Poenget med att barn skal få være med å dramatisere, er att de skal uttrykke forskjellige følelser.
Drama er å gi liv til tekst.

Skole Blogg

dette er min blogg som jeg bruker via skolen for pg av ett prosjekt vi har på skolen nå.